Foto; Joakim Höggren

På vintern plogas en isbana runt Luleå centrum och ut till ön Gråsjälören där kan fika om flaggan är hissad då är det öppet.
Du kan åka skridskor, promenera och låna limegröna sparkar, vindskydd med grillplatser finns på isen. Det finns entrèr i Norra Hamn, vid Hälsans hus samt från Södra Hamnplan.

För mer information om isbana klicka här